بخشنامه مزد و دستمزد 1403 کارگران

بخشنامه مزد و دستمزد 1403

آیا بخشنامه مزد 1403 کارگران را مشاهده کرده‌اید؟ همانطور که می‌دانید پس از اعلام بخشنامه حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار ابلاغیه ، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌ها و جدول‌های تکمیلی توسط ادارات فعال در کل استان ابلاغ می‌شود. موارد این بخشنامه‌ها برای کارگران و کارفرمایان بسیار حائز اهمیت است‌. از این رو ما در این مقاله سعی کرده‌ایم شما را با بخشنامه مزد ۱۴۰۳ و جزئیات بخشنامه مزد سال ۱۴۰۳ با جداول تکمیلی آشنا کنیم. البته درادامه می‌توانید نسبت به دانلود بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳ در نسخه PDF نیز اقدام کنید.

فهرست مطالب

بخشنامه حقوق ۱۴۰۳

با توجه به جلسه شورای عالی کار که با حضور نماینده دولت، نمایندگان کارفرما و کارگران در وزارت مربوط به کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت میزان حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مشخص شد. این جلسه در ۲۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ برگزار گردید.
در این جلسه با در نظر گرفتن مطابقت درآمد کارگران با میزان سطح معیشت، شرایط اقتصادی موجود در جامعه و حفظ کردن نیرو‌های کاری که ماهر و کارآمد، بخشنامه مزد سال ۱۴۰۳ مشخص شد و به امضای وزیر کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار رسید.

جزئیات بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳

طبق مصوبه شماره ۲۷۶۷۱۶ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شورای عالی کار، جزئیات بخشنامه مزد ۱۴۰۳ و میزان حداقل دستمزدی که برای کارگران مشمول قانون کار مشخص گردیده به قرار زیر است:

۱. حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار (چه آن‌هایی که قرارداد موقت دارند و چه آن‌هایی که دارای قرارداد دائم هستند) از ابتدای سال ۱۴۰۳، مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ ریال یعنی دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال است. میزان مزد ماهانه این کارگران متناسب با تعداد روز‌های ماه که ۳۱، ۳۰ و ۲۹ روز است مشخص می‌شود.

۲. مزد ثابت و یا مبنا برای سایر سطوح مزدی در سال ۱۴۰۳، با توجه به آخرین مزد سال ۱۴۰۲، ۲۲ درصد به علاوه روزانه مبلغ ۲۳۰.۰۲۶ ریال مشخص شد. البته این مبلغ مشروط بر آن است که مزد روزانه‌ای که برای کارگر تعیین گردیده از مبلغ بند ۱ کمتر نباشد.

۳. میزان نرخ پایه سنوات برای کارگرانی که دارای قرارداد دائم و موقت هستند و یکسال سابقه کار دارند، بدون در نظر گرفتن تسویه حق سنوات، برای سال ۱۴۰۳، روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال مشخص گردید.

۴. بن نقدی که به عنوان کمک هزینه جهت اقلام مصرفی در نظر گرفته می‌شود در سال ۱۴۰۳ به کارگران چه متاهل و چه مجرد، مبلغ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ریال در نظر گرفته شد.

۵. میزان حق اولاد با توجه به ماده ۸۶ و ۸۷ قانون تأمین اجتماعی و طبق ماده ۷۳ مربوط به طرح جوانی جمعیت که آبان سال ۱۴۰۰ تصویب گردید، بدون داشتن محدودیت در تعداد فرزند، سه برابر حداقل حقوق روزانه، یعنی ۷.۱۶۶.۱۸۴ ریال به ازای هر فرزند مشخص شد. البته باید شرایط مربوط به کمک عائله‌مندی که در زیر ذکر شده است طبق قانون رعایت شده باشد:

  • بیمه شده باید سابقه بیمه‌ای ۷۲۰ روزه داشته باشد.
  • سن فرزند بیمه شده باید کمتر از ۱۸ سال باشد و یا در صورت بیشتر به تحصیل اشتغال داشته باشد و یا دچار گواهی پزشکی مبنی بر بیماری و یا نقص عضو را داشته باشد.

۶. کمک هزینه مسکن: کارفرمایان باید مبلغ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال را بابت کمک هزینه مسکن به کارگران پرداخت کنند.

۷. مزایای پایان کار: کارفرمایان باید متناسب با کارکرد کارگرانی که دارای قرارداد موقت هستند مزایای پایان کار پرداخت کند. مزایای پایان کار برای هر سال کارکرد کارگران یک ماه آخرین مزد در نظر گرفته می‌شود.

  • کارگرانی که به صورت قرارداد نیمه وقت کار می‌کنند باید به نسبت ساعات کارکردشان مزایا دریافت نمایند. (مطابق با ماده ۳۹ قانون کار)
  • کارگرانی که در خارج از محل کار، خدمت و کار می‌کنند چنانچه بیش از ۵۰ کیلومتر از محل خدمت دور شوند و یا شب را در آنجا اقامت داشته باشند، مشمول فوق‌العاده ماموریت می‌شوند و این فوق‌العاده از مزد روزانه کارگران نباید کمتر باشد. (مطابق با ماده ۴۶ قانون کار)
  • ساعات کاری کارگران نباید از ۸ ساعت در روز و ۴۴ ساعت در هفته تجاوز نماید.

جزئیات بخشنامه مزد مطابق با ماده ۵۱ قانون کار

کارگران نوبت کاری، در صورت کار در شیفت صبح و عصر ۱۰ درصد فوق‌العاده نوبت کاری، صبح و عصر و شب ۱۵ درصد فوق‌العاده نوبت کاری و همچنین در صورت شیفت عصر و شب و صبح و شب ۲۲. ۵ درصد فوق‌العاده نوبت کاری باید دریافت نمایند. (مطابق با ماده ۵۶)

کار کردن در شب در شرایطی غیر از نوبت کاری دارای ۳۵ درصد اضافه بر مزد ساعتی عادی است. (مطابق با ماده ۵۸)

سپردن کار اضافی به کارگران باید در شرایط زیر صورت بگیرد:

باید کارگر با انجام آن موافق باشد و ۴۰ درصد اضافه بر مزد ساعتی عادی دریافت نماید. (مطابق با ماده ۵۹ قانون کار)

فوق‌العاده اضافه کاری برای ۱ ساعت طبق بخشنامه سال ۱۴۰۳ ،۴۵۶.۲۳۷ ریال مشخص شده است.

کار کردن کارگران در روز جمعه، به دلیل استفاده نکردن از تعطیلی روز جمعه بدون در نظر گرفتن تعطیلی روز دیگری به جای آن، مشمول ۴۰ درصد فوق‌العاده اضافه مزد است. (مطابق با ماده ۶۲ قانون کار)

روز ۱۱ اردیبهشت که روز کارگر است علاوه بر دیگر تعطیلات، جزء تعطیلات رسمی برای کارگران به حساب می‌آید. (مطابق با ماده ۶۳ قانون کار)

میزان مرخصی‌های استحقاقی سالانه برابر با 30 روزبا احتساب 4 روز جمعه است به طوری که تعطیلات رسمی و تعطیلی‌های هفتگی جزء این مرخصی به حساب نمی‌آید. (مطابق با ماده ۶۴ قانون کار)

میزان ذخیره مرخصی سالانه برای کارگران ۹ روز است. (مطابق با ماده ۶۶ قانون کار)

روز مرخصی با توافق بین کارگر و کارفرما مشخص می‌شود. چنانچه بین این دو اختلافی وجود داشته باشد اداره کار و امور اجتماعی می‌تواند درباره آن مداخله نماید. (مطابق با ماده ۶۹ قانون کار)

مدت زمان مرخصی استعلاجی بابد با تأیید سازمان تأمین اجتماعی مشخص گردد و جزء سابقه کاری و بازنشستگی کارگر محسوب می‌شود. (مطابق با ماده ۷۴ قانون کار)

با توجه به قانون جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ تصویب شد مرخصی زایمان زنان در بخش‌های دولتی و بخش‌های غیر دولتی ۹ ماه است.

افرادی که سنی کمتر از ۱۸ سال دارند نباید به کار گرفته شوند.(مطابق با ماده ۷۹ قانون کار)

کارفرمایان باید کارگران مشمول قانون را حتماً طبق قانون تأمین اجتماعی بیمه کنند‌. (مطابق با ماده ۱۴۸ قانون کار)

کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند باید به کارگران خود به نسبت یک سال کاری که انجام داده‌اند ۶۰ روز عیدی و پاداش پرداخت کنند و مبلغ آن نباید از ۳ برابر حداقل حقوق ماهانه (۹۰روز) بیش‌تر شود. (مطابق با مصوبه ۶/۱۲/۷۰ مجلس شورای اسلامی)

تیم دو امضا و بخشنامه مزد ۱۴۰۳

تیم دو امضا و کادر تخصصی آن جزئیات بخشنامه مزد سال ۱۴۰۳ با جداول تکمیلی را آماده کرده و به صورت رایگان در دسترس شما قرار داده است. برای دانلود بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳ کافی است که به بالای همین صفحه مراجعه کنید و از طریق این سایت نسبت به دانلود بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳، بررسی جزئیات بخشنامه مزد ۱۴۰۳ و جدول حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ اقدام نمایید.

ورود به سایت
نام کاربری / ایمیل / شماره موبایل خود را وارد کنید
بازیابی کلمه عبور
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید خود را در کادر زیر وارد کنید
ارسال مجدد کد تا دیگر
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد
ورود به سایت
شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید خود را در کادر زیر وارد کنید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ثبت نام در سایت
شماره موبایل / ایمیل را تایید و اطلاعات را تکمیل کنید
ثبت نام در سایت
شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید خود را در کادر زیر وارد کنید
ارسال مجدد کد تا دیگر