فرمت قرارداد:word - pdf

بروزرسانی قرارداد:14 شهرویر 1402

مجموعه طلایی فرم‌ها و قراردهای مورد نیاز سالن‌های زیبایی

این مجموعه شامل فرم‌ها و قراردهای مورد نیاز سالن‌های زیبایی است که توسط تیم حقوقی مجموعه دو امضا به صورت تخصصی تدوین شده است.

این مجموعه طلایی شامل فرم‌ها و قرارداد‌های زیر است.

 • فرم استخدام
 • فرم تسویه حساب با کارمند منشی و خدمات آرایشگاه
 • فرم تسویه حساب کارمندان درصدی
 • فرم لیست اموال
 • فرم مرخصی
 • قرارداد اجاره صندلی-اتاق
 • قرارداد خدمات پیج اینستاگرام
 • قرارداد دستیار
 • قرارداد کار منشی و یا خدمات ساعتی
 • قرارداد مشارکت
 • قرارداد منشی ویا خدمات تمام وقت
 • قراردادعدم رقابت در سالن‌های زیبایی
 • موافقت کراتین
 • موافقت نامه تاتو
 • ویدئو‌های آموزشی

 

۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مجموعه فرم‌ها و قرارداد‌های مخصوص سالن‌های زیبایی

۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان