مشاور روابط کار کیست ؟

بسیاری از کارگران با کارفرمایان در مشاغل مختلف هستند که بنا به دلایل بی‌شماری نیازمند دریافت مشاوره با مشاور اداره کار می‌باشند تا به نحوی مشکلات موجود در روابط کاری خود را با کارگر یا کارفرما حل و فصل نمایند و یا با اخذ مشاوره قرارداد کار مناسب ، پیگیر حقوق خود در ارتباط با شغلی که در آن اشتغال دارند و یا فعالیت‌هایی که در گذشته انجام داده‌اند باشند. نه تنها قشر زحمت‌کش کارگر و کارمند، که در برخی موارد کارفرمایان محترم نیز به نحوی نیازمند کسب مشاوره در زمینه قرارداد‌ها با مشاوره قرارداد کار هستند تا در مواقع لزوم بتوانند از خدمات حقوقی آن‌ها در حل مشکلات خود استفاده کنند.

متاسفانه در این میان نیز هستند کارفرمایانی که از عدم اطلاع و آگاهی کارگران خود نسبت به مقررات و قوانین اداره کار سوء استفاده می‌نمایند. حق و حقوق کارگران را به نحوی پایمال می‌کنند. البته عکس این موضوع در روابط کارگری نیز صادق است و کارگرانی هم هستند که از بی اطلاعی برخی کارفرمایان در حوزه مسائل کار استفاده کرده و در همه حال درصدد مطالبه‌گری از کارفرمایان خود می‌باشند.

عمده مطالبات کارگران که توسط مشاوره قرارداد کار بررسی می شود:

موضوعاتی که می توان جزو مطالبات اصلی کارگران و کارمندان برشمرد که در مشاوره قرارداد کار به طور دقیق بررسی می شود عبارت است از :

  • مسائل مرتبط با هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار
  • مسائل مرتبط با محاسبه و مطالبه سنوات کاری
  • مسائل مرتبط با محاسبه تعطیل کاری
  • مسائل مرتبط با مانده مرخصی
  • موضوعات و شکایات مرتبط با بیمه بیکاری
  • مسائل مرتبط با محاسبه اضافه کاری
  • مسائل مرتبط با عقد قرارداد جدید
  • مشاوره در خصوص نحوه نگارش و انعقاد قرارداد‌های تخصصی کار

در هر یک از این موارد ذکر شده و صدها مورد مرتبط دیگر، شما می‌توانید با کسب مشاوره قرارداد کار از وکیل اداره کار اطلاعات بسیار مهمی در خصوص حق و حقوق خود چه در مقام کارگر و چه در مقام کارفرما به دست آورید.

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.