تنظیم قرارداد‌ها و فرم‌های اداری

مشاوره و همکاری در امور تنظیم قراردادها

عمده شکایات و اختلافات میان کارفرمایان و کارگران در اداره کار، مربوط به  قانونی و کامل نبودن قراردادهای کاری است. مجموعه دو امضا به عنوان مشاور روابط کار با ارائه مشاوره و همچنین تدوین قراردادهایی اختصاصی و قانونی، از بروز اختلافات و خسارات احتمالی آتی جلوگیری می‌کند.

تنظیم قراردادها

مجموعه دو امضا به عنوان مشاور روابط کار با تکیه بر تخصص و تسلط بر قوانین کار، تنظیم و تدوین انواع قرارداهای کاری و فرم‌های اداری را به صورت تضمینی انجام می‌دهد.

درخواست تنظیم قرارداد تخصصی

50% Off

View more

All Shirts

View more

New Arrivals

Lorem ipsum dolor magna aliquam erat volutpat.

View more

All Basics

View more

Mega Sale

View more